ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kunnille, kaupungeille ja sairaanhoitopiireille

Tarjoamme projektinhallinnan asiantuntijapalveluita pääasiassa kuntien, kaupunkien, sairaanhoitopiirien ja muiden julkisen sektorin yksiköille. Toteutamme suurimman osan palveluista itse ja joissakin tapauksissa varmistamme parhaan lopputuloksen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Teemme asiantuntijapalvelumme aina selkokielellä ja varmistamme aina, että tavoitteet ymmärretään samalla tavalla ja että ne myös saavutetaan.

Toteutamme mm. seuraavia asiantuntijapalveluita:


Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan toimitiloissa 5-10 henkilön ryhmäkoulutuksena tai 2-4 hlön pienryhmäkoulutuksina. Joissakin tapauksissa, mm. pääkäyttäjän kouluttaminen toteutetaan ns. vierikoulutuksena, joka tapahtuu yleensä käyttäjän konetta hyödyntäen tai etäverkkosovelluksen (MS Teams, Google Hangouts) avulla. Pienryhmäkoulutukset sekä vierikoulutukset on mahdollista toteuttaa myös Tampereella KuntaPlus-projektipalvelun toimitiloissa ja laitteilla. Koulutukset suunnitellaan aina etukäteen ja toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan todellista projektiaineistoa hyödyntäen. Koulutuksen tuotoksena syntyy projekteista esim. vuosiohjelma tai hankeaikataulu, jota asiakas voi koulutuksen jälkeen hyödyntää toiminnassaan.

Mikäli koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tarve on laaja sekä jatkuva, tarjoamme suotuisin ehdoin vuosisopimusasiakkuutta.


Ohjelmistotaloille

Meillä on pitkäaikainen kokemus eri ohjelmistotalojen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Teemme yhteistyötä pääasiassa niiden ohjelmistotalojen kanssa, jotka kehittävät tuotteitaan aktiivisesti myös julkisen sektorin tarpeet huomioiden. Autamme ohjelmistokehityksessä mm. tekemällä käyttäjätarvelähtöisiä toiminto- ja lopputuotosmäärityksiä/-kuvauksia sekä ohjelmistotestausta.

Tekijät

Koulutusten ja asiantuntijapalveluiden toteutuksesta vastaavat pääasiassa Pekka Väätänen ja Asko Saarenpää. Laajoissa kokonaisuuksissa (suuremmat käyttöönottoprojektit, liittymärajapinnat yms.) asiantuntijapalveluiden toteuttamisessa on mukana yleensä myös ohjelmistotalon asiantuntijoita.

Pekka Väätänen
yli 20 vuoden kokemus teknisen toimialan tilaaja- sekä tuottajayksiköiden käyttämien projektinhallintaratkaisujen soveltavasta asiantuntijapalveluista, käyttöönotoista ja koulutuksista. Hyödyntänyt eri ratkaisuja aktiivisesti myös käyttäjänä (mm. vuosisop.töissä ja hankehallinnan resurssina toimiessa.)

Asko Saarenpää
yli 25 vuoden kokemus rakennussektorin projektinhallintaratkaisujen soveltavasta asiantuntijapalveluista, käyttöönotoista ja koulutuksista. projektinhallintaohjelmiston koulutukset myös kuntien ja kaupunkien rakennusyksiköille sekä kouluille ja oppilaitoksille.