ASIAKKAITA JA REFERENSSEJÄ

Asiakaskokemuksia

Kaarinan kaupunki, tekniset palvelut, Mari Asikainen ja Markku Leinonen:
” Voimakkaasti kasvavassa Kaarinassa on meneillään useita rakennushankkeita, ja kaupungin omasta rakentamisesta on siirrytty enemmissä määrin rakennuttamiseen. Vanha tietojärjestelmä ei tässä tilanteessa enää palvellut käyttäjien tarpeita, ja sen uudistaminen olisi ollut liian raskas työmaa. Kävimme läpi eri ratkaisuvaihtoehtoja ja päädyimme uuteen Intelli R-tietojärjestelmään, joka mielestämme soveltuu parhaiten Infra- ja Tilapalvelut -yksiköidemme hankehallintatarpeisiin. Se toimii yhteen myös hiljattain hankkimamme PlanMan Project-ohjelmiston kanssa, jota hyödynnämme hankeaikataulujen sekä hankeohjelman suunnittelussa ja hallinnassa.

Intelli R:n käyttöönotto onnistui KuntaPlus-projektipalvelun projektoimana hyvin ja aikataulussa. Yhteistyössä toimintaympäristöömme mietittyjen valikkorakenteiden sekä helpon ja selkeän käyttöliittymän avulla hanketietojen syöttäminen sujuu joka kerta nopeasti ja yhdenmukaisesti. Myös liittymä taloushallintajärjestelmään on toiminut hyvin ja pystymme seuraamaan kustannuksia nyt reaaliaikaisesti. Saamme välittömästi tiedon hankkeiden kustannustilanteesta esim. halutuin rajauksin tai yksittäisen hankkeen osalta nimikkeittäin ja tositteittain. Toteutimme KuntaPlus-projektipalvelun kanssa myös lautakunnan päättäjille menevät raportit helppolukuiseen muotoon. Niistä selviävät mm. hankkeiden suunnitellut euromäärät ja ennusteet lopullisista summista, mitä hankkeet tulevat maksamaan.

Kaarinan kaupungin teknisellä toimella on useamman vuoden kokemus yhteistyöstä KuntaPlus-projektipalvelun kanssa. Olemme saaneet tasokasta koulutuspalvelua ja nopeasti apua tukitilanteissa. Yhteistyömme on toiminut moitteetta ja yhteydenpito on ollut helppoa.”

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, Kiinteistötekninen tuotanto, Tapio Seppälä:
”KuntaPlus-projektipalvelu toteutti yhteistyössä Haahtela Oy:n ja PlanMan Oy:n kanssa meille ratkaisun, jonka avulla saamme huomattavasti pienemmällä työmäärällä toteutettua vuosikorjauskohteemme aikataulutuksen ja resurssienhallinnan. Toteutamme vuosittain suuren määrän korjauskohteita, joihin saamme lähtötiedot aikatauluraameineen Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmästä. Saamme nyt siirrettyä ja päivitettyä suoraan nämä kohdetiedot PlanMan Projectilla hallitsemaamme vuosityöohjelmaan, jossa kohteiden ajoitus sekä resurssointi on näitä varten luotuihin pohjiin helppoa ja havainnollista tehdä. Yhteistyö KuntaPlus-projektipalvelun kanssa on ollut antoisaa ja olemme olleet tyytyväisiä siihen, että onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen kuormitti meitä yllättävän vähän. Oli hienoa todeta, että myös ohjelmistotalot saadaan tekemään yhteistyötä asiakkaan tarpeet huomioiden.”

Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka, Mika Lastikka:
”Yhteistyö KuntaPlus-projektipalvelun kanssa on ollut miellyttävää ja tuloksellista. Olemme oikeilla työvälinevalinnoilla ja KuntaPlus-projektipalvelun asiantuntevalla perehdyttämisellä saaneet kehitettyä katu- ja jätehuoltohankkeiden hallintaa huomattavasti aikaisempiin excel-virityksiin verrattuna. Lisäksi KuntaPlus-projektipalvelu on antanut meille hyödyllistä tukea ohjelmistojen hyödyntämiseen isoissa erillishankkeissa.”

Lappeenrannan kaupunki, kadut ja ympäristö, Mikko Tamminen:
”Työstimme KuntaPlus-projektipalvelun kanssa PlanMan Projectiin hyvän aihion katuhankkeidemme vuosiohjelman hallintaa varten. Hallitsemme samassa kokonaisuudessa mm. kohteiden rahoitussuunnittelun, aikataulutuksen ja vastuut sekä kustannustilanteen. Vuosiohjelman tietoja hyödyntävät meillä suunnittelijat, projektipäälliköt, toimistoinsinöörit sekä tuotantopäällikkö ja kaupungininsinööri. KuntaPlus-projektipalvelu on palvelut meitä koko yhteistyön ajan hyvällä asiantuntemuksella ja asenteella”

Saarijärven kaupunki, Tuottajapalvelut, Seppo Kynnäs:
”Saimme KuntaPlus-projektipalvelun avulla ketterän ja toimivan ratkaisun projektiemme hallintaan. Myös käytönaikainen tuki on toiminut erinomaisesti.”

Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Arvo Seppälä:
”KuntaPlus-projektipalvelu toteutti selkeän ja kattavan kuvauksen (tarvemäärityksen) tarpeistamme uuden hankkeiden hallinta –ratkaisun aikaansaamista varten. Kuvaus on tehty sekä yksittäisen hankkeen hallinnan, että hankkeiden kokonaishallinnan näkökulmasta läpi hankevaiheiden. Kuvauksessa on hyvin onnistuttu kuvaamaan tarvitsemme lopputuotokset ja käyttäjälähtöiset toiveet käyttöliittymästä. KuntaPlus-projektipalvelun pitkä kokemus ja asiantuntemus näkyivät myös siinä, että työn toteuttaminen sitoi omia resurssejamme inhimillisesti. Toiveemme ja tavoitteemme on, että saamme tarvemäärityksen mukaisen ratkaisun lähitulevaisuudessa vielä hyödynnettäväksemme.”

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Uusi Sairaala –hanke, Jari Ilves:
”Hankimme Uusi Sairaala –hankkeen aikatauluhallintaan PlanMan Project –ohjelmiston. Useasta eri osa-alueen ammattilaisesta koostuva projektiryhmämme antoi erittäin positiivista palautetta KuntaPlus-projektipalvelun toteuttamasta käyttöönoton koulutuksesta, jossa ohjelmiston hyödyntämiseen perehdyttiin Uusi Sairaala –hankkeen todellisella tehtävävaiheistuksella.”


Muita esimerkkejä toteutetuista asiantuntijapalveluista:

Helsingin Stara, yhdyskuntatekniikka:
projektinhallintaympäristö yksikkökohtaisen rakentamisohjelman hallintaan PlanMan Project –moniprojektitoiminallisuudella.

Helsingin kaupunki, liikuntaviraston tekninen yksikkö:
Eri hanketyyppien (sisä- ja ulkoliikuntapaikkarakentaminen sekä venesatamarakentaminen) hankeprosessien kuvaus ja hankemallipohjien työstäminen projektinhallintaratkaisussa, PlanMan Project, hyödynnettäväksi.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Tukipalvelut -tulosryhmän projektinhallinnan kehittäminen, rakennuttaminen ja kiinteistötekniset projektit.

Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Tilakeskus:
Hankemallipohjat eri investointikokoluokan (hankintarajat) rakennuttamishankkeiden aikatauluttamista varten. Hankemallit käsittävät tyypillisten rakennuttamisvaiheiden lisäksi myös hankintalain ja hyväksyttämiskäytännön mukaiset viranomaisvaiheet riippuvuuksineen.

Turun satama:
Pansion laiturihankkeen vaiheistus- ja aikataulusuunnitelma yhdessä hankevastaavan kanssa.

Turun kaupunki, kiinteistölaitos:
Investointihankkeiden hallinnan tavoitetilan määrittely. Hankehallinnan kokonaisratkaisun (ProConcept-PlaNet) parametrointi, hankemallipohjat ym. sisällöntuotto yhteistyössä hankevastaavien kanssa. Hankehallinnan lisäresurssina toimiminen.

Rovaniemen kaupunki:
Tuoterakenteiden ja panoshinnastojen toteuttaminen teknisen tuotannon hyödyntämään kustannuslaskentaohjelmistoon.

Vantaan kaupunki, Järvenpään kaupunki, Kotkan kaupunki, Joensuun kaupunki, Tuusulan kunta ,Mäntyharjun kunta, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri (KymSHP)...
Asiakkaiden tarpeiden pohjalta toteutetut projektinhallinnan ohjelmistokoulutukset (mm. PlanMan Project-, PlaNet-, ProConcept-ohjelmistot).